Họ đã nói sai về Ozil!

bởi Yoh Yamazaki ·

Mesut Ozil

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
Yoh Yamazaki
11 bài viết
“Người ta làm được, mình cũng có thể làm được. Nếu người ta không làm được thì mình sẽ làm được”
Phát bóng lên ^