Lampard, huyền thoại Premier League

bởi jesuchat ·

Lampard(Ấn vào ảnh để xem phiên bản to hơn)

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
jesuchat
44 bài viết
“L'effort est ma force”
Phát bóng lên ^