Infographic: Liệu “Lốc da cam” có cuốn văng “Kangaroo”?

bởi jesuchat ·

Hà Lan - Úc

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
jesuchat
44 bài viết
“L'effort est ma force”
Phát bóng lên ^