Khi Bồ Đào Nha không còn gì để mất…

bởi jesuchat ·

USA vs Portugal

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
jesuchat
44 bài viết
“L'effort est ma force”
Phát bóng lên ^