Preview: Chung kết World Cup 2014 qua những con số

bởi Yoh Yamazaki ·

Infographics Chung kết World Cup 2014

 

BÌNH LUẬN

TÁC GIẢ
Yoh Yamazaki
11 bài viết
“Người ta làm được, mình cũng có thể làm được. Nếu người ta không làm được thì mình sẽ làm được”
Phát bóng lên ^