Preview: Arsenal – Manchester City

bởi jesuchat ·

(Ấn vào ảnh để xem kích thước đầy đủ)

ig

BÌNH LUẬN

TỪ KHOÁ LIÊN QUAN
TÁC GIẢ
jesuchat
44 bài viết
“L'effort est ma force”
Phát bóng lên ^