Ngô Hoàng Thịnh – ‘Con thoi Sông Lam’ trong màu áo tuyển

bởi jesuchat ·

Hoàng Thịnh

(Nhấn vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ)

BÌNH LUẬN

TÁC GIẢ
jesuchat
44 bài viết
“L'effort est ma force”
Phát bóng lên ^