Sôi Động Cầu Trường: Quả Bóng Vàng và loạn ở Barcelona?

bởi Zero Entertainment ·

Sôi Động Cầu Trường số 12 sẽ đề cập tới những vấn đề xoay quanh giải thưởng Quả Bóng Vàng của FIFA, Francesco Totti, Lionel Messi và câu chuyện nội bộ đội bóng Barcelona. Khách mời như thường lệ vẫn là Dũng Lê và Simon D Trix.

BÌNH LUẬN

TÁC GIẢ
Zero Entertainment
15 bài viết
“”
Phát bóng lên ^