Tác giả

Hải Minh

Hải Minh
“bóng đá là nơi ta tìm được những người đàn ông, và phải là đàn ông mạnh mẽ”
Số bài đã viết: 2
Phát bóng lên ^