Tác giả

Dũng Lê

Dũng Lê
“Cruyffian.”
Số bài đã viết: 154
Hà Lan và nỗi nhục Euro 1996 (Phần 2)

Hà Lan và nỗi nhục Euro 1996 (Phần 2)

 

Đất nước Hà Lan nổi tiếng sự đề cao cá nhân và tự do ngôn luận, tự do tư tưởng. Ngay chính tại đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Hà Lan, một…

gửi 3 năm trước
Phát bóng lên ^