Tác giả

KP

KP
“LiverpoolFC Vietnam Community. Facebook: @kpham.lfc”
Số bài đã viết: 43
“Boy nhà nghèo” sẽ không chịu thiệt

“Boy nhà nghèo” sẽ không chịu thiệt

 

“Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo Không ai thích vì chê quà bèo Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo Vì boy nghèo nên không ai theo…”  Trong hai lần…

gửi 6 năm trước
Phát bóng lên ^