Tác giả

Bear Inf

Bear Inf
“Sleep Less, Work More”
Số bài đã viết: 1
Chờ đợi gì ở Manchester United?

Chờ đợi gì ở Manchester United?

 

Đứng lên từ những thất bại, đó là phong cách của Manchester United, và mùa giải 2014-2015 sẽ không phải là một ngoại lệ. Có lẽ không cần phải…

gửi 6 năm trước
Phát bóng lên ^