Tác giả

Nam Khánh Pirlo DaVinci

Nam Khánh Pirlo DaVinci
““ Ngoạn mục nhưng không rực rỡ. Lên xuống là vô thường””
Số bài đã viết: 3
Pelé: Gửi tuổi trẻ của tôi

Pelé: Gửi tuổi trẻ của tôi

 

Dịch từ bài viết “Letter to My Younger Self” của Pele, đăng trên The Player Tribune ***** Gửi Edson (hay Dico, giống như cách gia đình vẫn gọi cậu), Hãy nghe cẩn thận những…

gửi 3 năm trước
Phát bóng lên ^