Tác giả

Nam

Nam
“”
Số bài đã viết: 4
Chỉ đến khi ta để người ra đi…

Chỉ đến khi ta để người ra đi…

 

Có những tình cảm chỉ khi người ra đi bạn mới nhận ra được nó. Van Persie đang hoàn tất những bước cuối cùng để gia nhập Fenerbahce, kết thúc…

gửi 4 năm trước
Ơn giời, có Fellaini ở đây rồi!

Ơn giời, có Fellaini ở đây rồi!

 

Nếu có thể tôi ước có một thằng bạn như Fellaini. Một thằng bên ngoài đô con và xù xì đến dễ sợ nhưng luôn đầy nhiệt huyết…

gửi 5 năm trước
Phát bóng lên ^