Tác giả

Shinosuke

Shinosuke
“Bóng đá chiến thắng là bóng đá đẹp. Bóng đá đẹp mà không thắng là bóng đá hoang tưởng.”
Số bài đã viết: 1
Didier Drogba: Người đàn ông của hòa bình

Didier Drogba: Người đàn ông của hòa bình

 

Bài viết được lược dịch từ bài gốc của tác giả Greg Lea tại These Football Times. 4231 thực hiện việc chuyển ngữ các bài viết của TFT dưới sự…

gửi 5 năm trước
Phát bóng lên ^