Tác giả

Long D.

Long D.
“"Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi" - Sir Alex Ferguson”
Số bài đã viết: 1
Phát bóng lên ^