Tác giả

Viên Đạn Lạc

Viên Đạn Lạc
“Yêu bóng đá, thế thôi...”
Số bài đã viết: 2
Phát bóng lên ^