Tác giả

Yogurt

“”
Số bài đã viết: 1
Phỏng vấn Dũng Lê về World Cup 2014

Phỏng vấn Dũng Lê về World Cup 2014

 

Có lẽ ai đã gắn bó với 4231 đều đã chứng kiến những bài viết phân tích chuyên môn đến từ những cây bút xuất sắc của 4231 và…

gửi 6 năm trước
Phát bóng lên ^