Từ khóa

Arturo Vidal

Olympiakos 1-0 Juventus: Trả giá

Olympiakos 1-0 Juventus: Trả giá

 

– Max, kỳ trăng mật hết rồi!– Thật à? Ai đấy?– Roberto đây?– Roberto nào?– Roberto “thần giữ cửa” đây! Cơn mộng đẹp của Massimiliano…

bởi ·
Phát bóng lên ^