Từ khóa

Bronby

Daniel Agger: Hiện thân của Brøndby IF

Daniel Agger: Hiện thân của Brøndby IF

 

Bài viết được dịch từ bản gốc “Daniel Agger and the embodiment of Brøndby IF” của tác giả Toke Møller Theilade tại TheseFootballTimes.co (TFT). 4231 thực hiện việc chuyển…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^