Từ khóa

Copa America Centenario

Khoảng lặng của người nổi tiếng

Khoảng lặng của người nổi tiếng

 

Người nổi tiếng hay người của công chúng, có nhiều thứ là điều dễ nhận biết. Giàu sang, danh vọng, mấy triệu người theo dõi. Từng câu nói…

bởi ·
Phát bóng lên ^