Từ khóa

Frank Lampard

Hoàng hôn tháng Sáu

Hoàng hôn tháng Sáu

 

Mùa hè không buồn. Tháng Sáu không buồn. Người ta chỉ quan niệm nỗi buồn rơi vào mùa thu, mùa đông, hoặc những kiểu thời tiết dễ động…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^