Từ khóa

Iraq

Đen thôi… đỏ quên đi!

Đen thôi… đỏ quên đi!

 

Đội tuyển Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng chỉ vài giây thôi. Một tình huống tấn công cuối cùng trong vô vọng của Iraq, và chắc chắn rằng…

bởi ·
Phát bóng lên ^