Từ khóa

Johan Neeskens

Có một chàng Johan rất khác

Có một chàng Johan rất khác

 

*Bài viết có sử dụng thông tin từ bài viết của Priya Ramesh đăng trên These Football Times. Johan Neeskens vẫn thường được nhắc đến với biệt danh “Johan…

bởi ·
Phát bóng lên ^