Từ khóa

Keven Nguyen

Exclusive interview with Hai Phong FC’s Keven Nguyen

Exclusive interview with Hai Phong FC’s Keven Nguyen

 

Bản phỏng vấn bằng tiếng Việt có thể được xem tại đây // Follow this link to read the interview in Vietnamese. ***** Can you introduce yourself briefly? I am Keven Nguyen, and I am a Vietnamese-American born and raised…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^