Từ khóa

Klopp

Liverpool – Manchester United: Thịnh và Suy

Liverpool – Manchester United: Thịnh và Suy

 

Có lẽ khi bàn tới Manchester Utd và Liverpool, người ta không thể bàn tới sự tương phản. Cây viết thể thao gạo cội Jonathan Wilson đã có quan sát trong một…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^