Từ khóa

La Masia

La Masia đang xuống dốc?

La Masia đang xuống dốc?

 

* Bài viết lược dịch từ bài viết của Jack Robinson trên These Football Times. Phút thứ 14 trận đấu giữa Barcelona với Levante ngày 25/11/2012, Martin Montoya được tung vào…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^