Từ khóa

Leo Messi

Leo Messi là không tưởng!

Leo Messi là không tưởng!

 

Bài viết được hai cây viết Tommy Thai Vu và Tùng lược dịch từ bài “Lionel Messi Is Impossible” của tác giả Benjamin Morris tại FiveThirtyEight.  ******** Trong…

bởi ·
Phát bóng lên ^