Từ khóa

Lionel Messi

Làm gì có công bằng cho Leo Messi?

Làm gì có công bằng cho Leo Messi?

 

Nhiều năm theo dõi Barcelona, nếu phải chọn ra một trong những hình ảnh thất bại nhiều ám ảnh nhất đối với bản thân mình, thì đó là hình…

bởi ·
Phát bóng lên ^