Từ khóa

Michael Owen

Viết cho Owen: Vệt máu trên họng súng

Viết cho Owen: Vệt máu trên họng súng

 

Bây giờ bên tôi là 12 giờ 45 phút sáng ngày 14 tháng 12 năm 2014 [Chú thích của biên tập viên: KP hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ]. Tôi muốn nói là…

bởi ·
Phát bóng lên ^