Từ khóa

Michy Batshuayi

Anderlecht đã mài ngọc như thế nào ?

Anderlecht đã mài ngọc như thế nào ?

 

Bài viết được lược dịch từ bài viết của Matthew Gault trên These Football Times. 4231 thực hiện việc chuyển ngữ các bài viết của TFT dưới sự đồng…

bởi ·
Phát bóng lên ^