Từ khóa

Mỹ

Exclusive interview with Hai Phong FC’s Keven Nguyen

Exclusive interview with Hai Phong FC’s Keven Nguyen

 

Bản phỏng vấn bằng tiếng Việt có thể được xem tại đây // Follow this link to read the interview in Vietnamese. ***** Can you introduce yourself briefly? I am Keven Nguyen, and I am a Vietnamese-American born and raised…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^