Từ khóa

Nghệ An

Vết nhơ

Vết nhơ

 

Một bài viết cũ cho ngày sinh nhật năm ngoái của anh – người đã đưa tôi đến với bóng đá, Phạm Văn Quyến, Viết trên nền bài…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^