Từ khóa

Olympiakos

Olympiakos 1-0 Juventus: Trả giá

Olympiakos 1-0 Juventus: Trả giá

 

– Max, kỳ trăng mật hết rồi! – Thật à? Ai đấy? – Roberto đây? – Roberto nào? – Roberto “thần giữ cửa” đây! Cơn mộng đẹp của Massimiliano…

bởi ·
Phát bóng lên ^