Từ khóa

Sir Alex Ferguson

Chỉ đến khi ta để người ra đi…

Chỉ đến khi ta để người ra đi…

 

Có những tình cảm chỉ khi người ra đi bạn mới nhận ra được nó. Van Persie đang hoàn tất những bước cuối cùng để gia nhập Fenerbahce, kết thúc…

bởi ·
Phát bóng lên ^