Từ khóa

toàn cầu

Khi biên giới bị xóa nhòa

Khi biên giới bị xóa nhòa

 

Chúng ta đang ở kỷ nguyên toàn cầu hóa. Đó là sự thật. Với sự xuất hiện của internet, toàn cầu hóa diễn ra với một tốc độ chóng…

bởi ·
Phát bóng lên ^