Từ khóa

VFF

Xin đừng “chuyên nghiệp”!

Xin đừng “chuyên nghiệp”!

 

Bài viết này không phản đối việc bóng đá Việt Nam tiếp tục con đường lên chuyên. Nhưng “chuyên nghiệp” sẽ chỉ là một bước…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^