Từ khóa

World Cup 1958

Pelé: Gửi tuổi trẻ của tôi

Pelé: Gửi tuổi trẻ của tôi

 

Dịch từ bài viết “Letter to My Younger Self” của Pele, đăng trên The Player Tribune ***** Gửi Edson (hay Dico, giống như cách gia đình vẫn gọi cậu), Hãy nghe cẩn thận những…

bởi ·
4231 trên Facebook
Nhận tin qua email
Phát bóng lên ^