Chuyên gia: Hoàng Minh

Tham gia cộng đồng yêu bóng đá ngày 15/8/2019

Bút danh: Minh Kaka