Boubacar Traore

By

Th3 14, 2021
Profile
Full NameBoubacar Traore
Biệt danhB. Traore
Vị tríTiền vệ
Ngày sinh2001-08-20
Quốc gia Mali
Câu lạc bộFC Metz
Player Stats
Stats Unavailable

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *