Cheik Traore

By

Th3 4, 2021
Profile
Full NameCheik Traore
Biệt danhC. Traore
Vị tríHậu vệ
Ngày sinh1995-03-31
Quốc gia France
Câu lạc bộRC Lens
Player Stats
Stats Unavailable

By

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *